دانلود فایل{ریاضی دوم دبستان فصل دوم جمع و تفریق اعداد 2 رقمی}

دانلود فایل /ریاضی دوم دبستان فصل دوم جمع و تفریق اعداد 2 رقمی/ بی دی|دانلود فایل|50674643|bdh39005719|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان ریاضی دوم دبستان فصل دوم جمع و تفریق اعداد 2 رقمی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 666.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 25
بنام خدا ریاضی دوم دبستان
فصل دوم : جمع و تفریق اعداد 2 رقمی جمع و تفریق ده تایی با توجه به شکل، حاصل جمع و تفریق ها را پیدا کنید. مثال 4 دسته ی ده تایی به اضافه ی 5 دسته ی ده تایی می شود 9 دسته ی ده تایی.
6 دسته ی ده تایی منهای 3 دسته ی ده تایی می شود 3 دسته ی ده تایی. ده تایی ده تایی ده تایی نکته ده تایی ده تایی ده تایی برای جمع و تفریق اعداد می توان آن ها را ستونی (زیر هم) نوشت و حاصل را به دست آورد.
حاصل جمع و تفریق های زیر را به روش دلخواه به دست آورید. 9
8+
17 17
08-
09 مثال برای پیداکردن همه ی حالت هایی که در یک مسئله اتفاق می افتد، بهتر است آن ها را به طور منظم بنویسیم تا چیزی جا نیفتد. حل مسئله: (الگوسازی)
همه ی عددهای دو رقمی را بنویسید که رقم های یکان آن ها 5 یا 4 و رقم های دهگان آن ها 6 یا 7 باشد. روش درختی روش استفاده از جدول مثال برای جمع کردن دو عدد دو رقمی ابتدا دسته های ده تایی را با هم جمع می کنیم. سپس یکی ها را با هم جمع می کنیم. جمع دو عدد دو رقمی حاصل جمع زیر را با کمک شکل رسم شده بدست آورید. مثال برای تفریق هر عدد دو رقمی ابتدا از دسته های ده تایی کم می کنیم، سپس یکی از آن ها برمی داریم. تفریق دو عدد دو رقمی مثال 16=32-48 مجید 32 شکلات دارد، خواهر او 44 شکلات دارد. آن ها روی هم چند شکلات دارند؟ حاصل جمع دو عدد جمع و تفریق ستونی دو عدد دو رقمی زهرا 57 شکلات دارد. 31 تا از شکلات ها را به خواهرش می دهد. او چند شکلات دارد؟ حاصل تفریق دو عدد مثال کلمه تقریب یعنی نزدیک و تقریب زدن یعنی نزدیک کردن.
گاهی اوقات در مسائل ریاضی از کلماتی مانند تقریباً استفاده می کنیم و برای حل آن ها از عملیاتی به نام تقریب زدن کمک می گیریم. تقریب ، تقریب زدن عدد 23 به 20 نزدیک تر است یا به 30 ؟
عدد 58 به 50 نزدیک تر است یا به 60 ؟
عدد 45 به 40 نزدیک تر است یا به 50 ؟ مثال جواب جمع و تفریق های زیر را به صورت تقریبی به دست آورید.
مثال ساعت وسیله ای است که زمان را به ما نشان می دهد.صفحه ی ساعت به 12 قسمت مساوی تقسیم شده است و از 1 تا 12 شماره گذاری شده است. و هر شماره یک ساعت را نشان می دهد. بین هر دو ساعت نیز به 5 قسمت مساوی تقسیم شده که به هر یک از آن ها یک دقیقه گفته می شود. ساعت در ساعت به عقربه ی کوچک، عقربه ی ساعت شمار و به عقربه ی بزرگ، عقربه ی دقیقه شمار می گویند.
چون فاصله ی بین دو شماره در ساعت 5 تا می باشد،
پس الگوی آن 5تا 5تا است و دقیقه را نشان می دهد. دقیقه شمار ساعت شمار 1- برای هر یک از شکل های زیر یک عبارت جمع بنویسید. تمرین 2- جدول های زیر را کامل کن. 3- چند عدد می توان نوشت که رقم یکی های آن 0 یا 4 و رقم ده تایی آن ها 5 ، 2 یا 7 باشد؟ 4- با رسم شکل حاصل جمع و تفریق ها را به دست آورید. 5- ساعت چند است؟ پایان...