دانلود فایل{مقاله ترجمه شده جمع و تفریق اعداد دو رقمی}

دانلود فایل /مقاله ترجمه شده جمع و تفریق اعداد دو رقمی/ بی دی|دانلود فایل|39005720|bdh39005719|مقاله انگلیسی, مقاله فارسی, مقاله ترجمه شده, مقاله ISI, مقاله IEEE, مقاله رشته ریاضی,دانلود مقاله ترجمه شده,مقالات emerald,مقاله ضرب جمع و تفریق اعداد دو رقمی,مفهوم ضرب جمع و تفریق اعداد دو رقمی,معرفي ضرب جمع و تفریق اعداد دو رقمی
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان مقاله ترجمه شده جمع و تفریق اعداد دو رقمی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

(Adding and Subtracting Two-Digit Numbers):

قسمتی از متن:
شروع كنيد به وسيله مرور عمليات اصلي تفريق اعداد يك رقمي را .وقتي بچه ها با مهارت بحث مي كنند با اين عمليات ،توضيح مي دهند كه آنها بعدا ياد خواهند گرفت كه چگونه تفريق كنند اعداد دو رقمي را.
مطالب:شفافيت ننوشته،بلوكهاي مرتفع ده تايي سكه ها
تداركات:يك قالب يكان و دهگان به صورت شفاف بكشيد.بچه ها با استفاده از يك قالب يكان عمل كرده اند همچنين قالبهاي دهگان و بلوك هاي ده تايي براي نشان دادن اعداد دو رقمي.
مهارت ها و مفاهيم لازم:بچه ها بايد يك درك با ثبات از عمليات اصلي تفريق داشته باشند .
نكته:شما جمع اعداد دو رقمي را ياد گرفته ايد امروز شما ياد خواهيد گرفت كه چگونه اعداد دو رقمي را تفريق كنيد.

Abstract
Begin by reviewing basic one-digit subtraction facts. When children demonstrate proficiency with these facts, explain that they will next learn how to subtract two-digit numbers.
Materials: blank transparency, overhed base-ten blocks, coins
Preparation: Draw a tens-and-ones frame on the transparency. Have children practice using a tens-and-ones frame and base-ten blocks to represent two-digit numbers.
Prerequisite Skills and Concepts: Children should have a solid grasp of subtraction of basic facts.