دانلود فایل{بررسی اعداد و پیدایش و برخی اعمال ریاضی آنها}

دانلود فایل /بررسی اعداد و پیدایش و برخی اعمال ریاضی آنها/ بی دی|دانلود فایل|30017236|bdh39005719|بررسی اعداد و پیدایش و برخی اعمال ریاضی آنها
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسی اعداد و پیدایش و برخی اعمال ریاضی آنها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 13

مقدمهبه نام خدای دوست دار علم و دانایی«یک ساعت فکر کردن بهتر از 70 سال عبادت است»

دنیای واقعی منطق

اعداد دنیای عجیبی دارند دنیای اسرارآمیزی که عناصرش حرف می زنند، قانون دارند، آهنگین و موزون هستند، مجهولات و معماها را می گشایند و رازها را بر ملا می سازند، شما دوستان خوب ممکن است تا به حال فرآیند حساب را از نظر منطقی بررسی نکرده باشید.اعداد فکر و اراده بشر را هدایت می کنند و نیرو می بخشند و در یک کلام اعداد تفکر ساز، اندیشه آفرین، راز گشا، منظم، خیره کننده و دلگشا هستند.

اعداد طبیعی

اعداد طبیعی همان اعداد شمارش .....5 و4 و3 و2 و1 هستند، کودکان نام این اعداد و ترتیب آنها را بر حسب عادت می آموزند. کودکان در اثر تماس با بزرگسالان به معنایی که بزرگسالان برای عباراتی نظیر 2 شیرینی، 4 لیوان قائل می شوند پی می برند. البته درک کلمه صفر و مفهوم هیچ شیرینی برای کودکان مشکلتر است.ابتدا برای شمارش اشیاء صرفاً به نوبت آنها اشاره می کنیم و می توانیم «یک دو و سه ... » تا زمانی که به همه اشیاء یکبار اشاره کرده باشیم پس حساب اعداد طبیعی را که با جمع آغاز می شود می آموزیم. در این مرحله قوانین بنیادی جمع با عنوان مثال قانون جابجایی (a+b=b+a) و قانون شرکت پذیری c)+((a+b =(c+ (a+(bبیان می شوند. بسته به روشی که به کار می بریم این قوانین ممکن است واضح باشند یا واضح نباشند اگر جمع را بر حسب روی هم ریختن علمی دسته های اشیا و سپس شمارش نتیجه معرفی کنیم این دو قانون تنها به این فرض ضمنی وابسته می شوند که تعویض ترتیب اشیاء در یک دسته مقدار اشیاء را تغییر نمی دهد. همچنین یک روش جدید استفاده از چوبهای رنگی است که طولشان نمایشگر اعداد است و با دنبال هم قرار دادنشان با هم جمع می شوند این روش جابجایی و شرکت پذیری را چنان بدیهی می سازد که حتی اشاره به آنها را تا حدی سبب گمراهی است.ولی اگر جمع را به کودکان با ادامه شمارش بیاموزیم وضع کاملاً فرق می کند برای محاسبه 4+3 از 3 شروع می کند و شمارش چهار تایی دیگر ادامه می دهد 4 و 5 و 6 و7 برای محاسبه 3+4 از 4 شروع می کند و سه تای دیگر را هم می شمارد 5 و 6 و7 .حالا دلیل اینکه در هر دو مورد جواب یکی است واضح است برای کودکانی که این روش را می آموزند اغلب محاسبه عباراتی چون 17+1 مشکل است ولی محاسبه 1+17 بدیهی است.